Greek language and civilization lessons

 

Παραδίδονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για ενήλικες/όσους δεν φοιτούν σε σχολικές δομές, καθημερινά.
1. Στο κοντέινερ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ:
Δευτέρα- Πέμπτη 11:30-12:30  αρχάριοι: εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής, βασικοί διάλογοι
(με την υποστήριξη διερμηνέων Aραβικής και Περσικής γλώσσας)
 
2. Στο χώρο του δημιουργικού σχολείου:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11:00-12:30  επίπεδο Α1

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12:30-13:30 επίπεδο Β1

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 13:30-15:00 βασικό επίπεδο Α
 
Τετάρτη 13:30-14:30 ενισχυτική διαδασκαλία (με την υποστήριξη διερμηνέων αραβικής και περσικής γλώσσας)
_____________________________________________________________________________________________________________
Greek language and civilization lessons are available everyday for adults/not enrolled in public school system.
A. In the container of ANTIGONE:
Monday- Thursday 11:30-12:30 beginners: alphabet, writing-reading, basic communication (with the support of Arabic and Farsi interpretation)
 
B. In the creative school:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 11:00-12:30  level Α1
 
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 12:30-13:30  level B1
 
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 13:30-15:00  basic level Α
 
Wednesday 13:30-14:30 supportive class (with the support of Arabic and Farsi interpretation)

Διαβατά

 

Diavata 23.5.2018

Great concern is expressed for the conditions in the Open Temporary Reception Structure in Diavata. Homeless refugees are arriving every day and they have to live under really hard circumstances.
Antigone, information and documentation centre on racism, ecology, peace and non violence is expressing its deep concern for the living conditions in the Structure. The total number of refugees right now in Diavata exceeds 1800 people when there is potential to host just 800. The majority of refugees lives in tents or in an empty building under dreadful hygiene and safety conditions. More specifically girls and women are in great danger of gendered violence. Between refugees there is a great number of vulnerable people such as pregnant women, persons with chronicle diseases, little children and infants. These circumstances raise serious concerns when there is no formal announcement regarding any action from the Ministry of Migration Policy. Antigone which until now has offered great support to the refugees is about to complete its programs in Diavata in July 2018 and is publicly expressing its concern on the lack of central planning and coordination after the departure of NGO‘s from the Structure.

Diavata 23.5.2018

Wir machen uns große Sorgen um die Bedingungen in dem Camp in Diavata. Wohnungslose geflüchtete Menschen kommen jeden Tag an und müssen unter schweren Bedingungen leben.
Antigone, Informations- und Dokumentationszentrum über Rassismus, Ökologie, Frieden und Gewaltlosigkeit drückt seine tiefe Sorge über die Struktur für die Lebensbedingungen der Menschen dort aus. Die Gesamtzahl der Geflüchteten im Moment in Diavata überschreitet 1800 Menschen in einem Camp das für 800 Menschen gedacht ist.
Die Mehrzahl der geflüchteten Menschen lebt in Zelten oder leeren Gebäuden unter grauenvollen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. Vor allem Mädchen und Frauen sind in großer Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden. Zwischen den Geflüchteten ist eine große Zahl von schutzbedürftigen Menschen wie schwangere Frauen, Menschen mit chronischen Krankheiten, kleine Kinder und Babies. Diese Umstände werden in den kommenden Tagen ernstzunehmende Probleme hervorbringen, wenn es keine offizielle Stellungnahme und Handlungen vonseiten des Ministeriums für Migration geben wird. Antigone, eine Organisation die bis jetzt eine große Unterstützung für geflüchtete Menschen gegeben hat, wird seine Einsätze in Diavata im Juli 2018 einstellen müssen, und drückt hiermit öffentlich seine Sorge aus, dass es eine Lücke in der grundsätzlichen Planung und Koordination nach der Beendenigung der Einsätze der Nichtregierungsorganisationen in den Strukturen des Camps geben wird.

Ανησυχία για τις συνθήκες στα Διαβατα

Στην Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Διαβατών καταφθάνουν καθημερινά πολλές ομάδες άστεγων προσφύγων, που αναγκάζονται να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες.

Η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον ρατσισμό , την οικολογία , την ειρήνη και τη μη βία» εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στη Δομή.

Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων στα Διαβατά υπερβαίνει σήμερα τα 1800 άτομα ενώ υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας μόνον 800 ατόμων. Η πλειοψηφία των προσφύγων διαμένει σε σκηνές ή σε ένα άδειο κτίριο, σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα τα κορίτσια και οι γυναίκες βρίσκονται εκτεθειμένες σε αυξημένο κίνδυνο έμφυλης βίας. Ανάμεσα στον πληθυσμό των προσφύγων υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ευάλωτων ατόμων, όπως έγκυες γυναίκες, ασθενείς με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά και βρέφη.

Οι συνθήκες αυτές εγείρουν σοβαρούς προβληματισμούς, τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, που έχει προσφέρει σημαντική στήριξη μέχρι τώρα στους πρόσφυγες, πρόκειται να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της στα Διαβατά τον Ιούλιο 2018 και εκφράζει δημόσια τον προβληματισμό της για την έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού μετά την αποχώρηση των οργανώσεων από τη Δομή.

Antigone Seminars for urban services

These seminars aim to provide adequate information about services available in the urban sector. Visits to social centers and cultural places are organized, such as  Alkyone Day Center, Blue Refugee Center, Oikopolis, Folklife & Ethnological Museum of Macedonia – Thrace. Besides the useful information about different services, our beneficiaries have the opportunity to participate in a variety of workshops.

info@antigone.gr

Greek language and civilization lessons are available everyday for adults/not enrolled in public school system.

 

  1. In the container of ANTIGONE:

Monday- Thursday 11:30-12:30 beginners: alphabet, writing-reading, basic communication (with the support of Arabic and Farsi interpretation)

 

  1. In the creative school:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 11:00-12:30  level Α1

 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 12:30-13:30  level B1

 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 13:30-15:00  basic level Α

 

Wednesday 13:30-14:30 supportive class (with the support of Arabic and Farsi interpretation)

Emergency Numbers and Helplines in Greece by UNCHR

Services

112 European wide emergency service, free of charge, can trace caller’s coordinates (EN, FR)

100 Hellenic Police

166 EKAV/Ambulance Service

199 Fire Brigade

108 Hellenic Coast Guard

Helplines, Various Services

1109 A21 Hotline (press 2 to be connected to the call center, multiple languages)

116 EU-wide support and guidance for victims of crime (EN, FR)

15900 Greek National SGBV Hotline (EN, FR)

1018 Suicide Risk Helpline (KLIMAKA) (EN, GR)

11528 LGBTQI Help Line (EN, GR)

1506 Child Abuse Hotline “Child’s Smile” (EN, GR; a professional who speaks your language may call you back)

210-9949837 National Centre for Persons with Disabilities-Service for Refugees and Asylum-Seekers

210-5230043 Hellenic Red Cross – Restoring Family Links Service (EN, FR, GR)

116000 EU Missing Persons Service

116111 EU-wide support and guidance for children in need of care and protection

210-3300170 Technical Support with UNHCR Cash Assistance*

*available on Whatsapp & Viber: +306944514441(AR/FR) and +306990716099 (other languages)

Antigone Seminars for urban services

These seminars aim to provide adequate information about services available in the urban sector. Visits to social centers and cultural places are organized, such as  Alkyone Day Center, Blue Refugee Center, Oikopolis, Folklife & Ethnological Museum of Macedonia – Thrace. Besides the useful information about different services, our beneficiaries have the opportunity to participate in a variety of workshops.

info@antigone.gr

 

Greek language and civilization lessons

Greek language and civilization lessons are available everyday for adults/not enrolled in public school system.

  1. In the container of ANTIGONE:

Monday- Thursday 11:30-12:30 beginners: alphabet, writing-reading, basic communication (with the support of Arabic and Farsi interpretation)

 

  1. In the creative school:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 11:00-12:30  level Α1

 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 12:30-13:30  level B1

 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 13:30-15:00  basic level Α

 

Wednesday 13:30-14:30 supportive class (with the support of Arabic and Farsi interpretation)

 

Learn about our future events through the page 123help.gr

Μάθε για τα μελλοντικά μας δρώμενα μέσα από τις σελίδες του 123help.gr

Η επικοινώνησε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες :

ANTIGONE

Ptolemaion 29Α

Tel.: 2310 285 688

info@antigone.gr

 

Learn about our future events through the page 123help.gr

Contact us

For more information

ANTIGONE

Ptolemaion 29Α

Tel.: 2310 285 688

info@antigone.gr

تعرف على الأحداث المستقبلية من خلال الصفحة

123help.gr

تواصل معنا

لمزيد من المعلومات

ANTIGONE

Ptolemaion 29Α

Tel.: 2310 285 688

info@antigone.gr